head-top-bg

khoom

  • Aluminium Phosphide

    Txhuas Phosphide

    Txog kev kho cov noob kab hauv kev khaws cov cocoa taum, kas fes taum, taum pauv, txiv laum huab xeeb, txhuv, pias, noob taum, noob paj noob hlis, thiab noob nplej, cov ntsiav tshuaj yuav raug siv raws li cov khoom lag luam nkag mus rau hauv kev cia. , kas fes taum, millet, txiv laum huab xeeb, txhuv, pias paum, noob taum, noob paj noob hlis, thiab noob nplej, cov ntsiav tshuaj yuav raug siv raws li cov khoom lag luam nkag rau hauv ib qho chaw cia khoom